หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนักวิเคราะห์ > ติดต่อนักวิเคราะห์
ติดต่อนักวิเคราะห์
Broker Analyst E-Mail Address
SCBS สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th