หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > กราฟราคาหลักทรัพย์
กราฟราคาหลักทรัพย์

POPF สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 14.00 119,900
เปลี่ยนแปลง: - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.90 / 125,000
% เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 14.00 / 24,800
วันก่อนหน้า: 14.00 ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.00 - 14.10
ราคาเปิด: 14.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.90 - 15.70
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39

 

Chart Type