หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > กราฟราคาหลักทรัพย์
กราฟราคาหลักทรัพย์

POPF สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 13.70 79,800
เปลี่ยนแปลง: - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.60 / 64,700
% เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 13.70 / 79,600
วันก่อนหน้า: 13.70 ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.60 - 13.70
ราคาเปิด: 13.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.40 - 14.90
ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 16:37

 

Chart Type