หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > กราฟราคาหลักทรัพย์
กราฟราคาหลักทรัพย์

POPF สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 13.70 236,400
เปลี่ยนแปลง: -0.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.70 / 59,100
% เปลี่ยนแปลง: -0.72% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 13.80 / 43,600
วันก่อนหน้า: 13.80 ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.70 - 13.80
ราคาเปิด: 13.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.30 - 14.90
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 16:38

 

Chart Type