หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ที่อยู่ : ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501