หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > กราฟราคาย้อนหลัง
กราฟราคาย้อนหลัง

POPF สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 13.50 132,300
เปลี่ยนแปลง: -0.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.50 / 45,100
% เปลี่ยนแปลง: -0.74% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 13.60 / 333,400
วันก่อนหน้า: 13.60 ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.50 - 13.60
ราคาเปิด: 13.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.40 - 14.50
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 16:38

เลือกดู:

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟราย 1 นาที

ปริมาณการซื้อขาย 1 นาที
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายวัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายวัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์
ราคาปิดของ SET รายสัปดาห์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์
ราคาปิดของ MAI รายสัปดาห์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายเดือน

ปริมาณการซื้อขายรายเดือน
กำัลังโหลด...